Algemeen

  Facturatieadres


  Het BTW-nummer bestaat uit uw ondernemingsnummer, met “ BE” ervoor. Bijvoorbeeld: BE 0123 456 789.   In de volksmond worden de termen BTW-nummer en Ondernemingsnummer vaak door elkaar gebruikt. Logisch, aangezien het eigenlijke nummer hetzelfde is. Maar je kan enkel van een BTW-nummer spreken als je ondernemingsnummer effectief geactiveerd is bij de BTW-administratie.

  Werfadres  OPGELET: Indien het gebouw ouder dan 10 jaar is, download dan hier het 6% BTW attest, vul het volledig in, opload het en verstuur het samen met uw interventie-aanvraag. Dit om de facturatie correct te kunnen laten verlopen.

  Laad hier uw 6% BTW attest op:

  Een bestand uploaden
  max. 5Mb

  Pomp


  Dit nummer bestaat enkel indien Wilo het product al behandeld heeft.

  Een bestand uploaden
  max. 5Mb
  Een bestand uploaden
  max. 5Mb
  Een bestand uploaden
  max. 5Mb

  Type

  Verplaatsing BeLux
  (1/2 werkuur inbegrepen)
  €162.91
  Regie per 15 min
  Elk begonnen kwartier wordt gefactureerd
  €22.42

  Aard van het defect*


  Planning


  Voor alle interventies ter plaatse is de aanwezigheid van de aanvrager VEREIST. In geval van zijn afwezigheid zal WILO de interventie niet uitvoeren en de verplaatsing factureren aan de aanvrager.

  Veiligheidsregel

  Punt 1: Uittreksel van art 54ter van ARAB: "Elk afgezonderde tewerkgestelde werknemer beschikt over aan de omstandigheden aangepaste alarmmiddelen. Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd, mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven is noodzakelijk." Lijst van de activiteiten en taken die niet aan een afgezonderde werknemer mogen worden toevertrouwd : werken op grote hoogte, interventies aan elektrische installaties onder spanning, het opheffen en behandelen van zware gewichten, werken uit te voeren in putten, …

  Punt 2: Wilo is fabrikant en geen installateur. De naverkoopdienst van Wilo handelt ter ondersteuning van professionelen die het Wilo materiaal in hun installatie geïnstalleerd hebben.

  Tot besluit van deze reglementeringsuittreksels en deze feiten, zal Wilo niet tussenkomen bij een installatie zonder aanwezigheid van de aanvrager die op de hoogte moet zijn van de uit te voeren interventie en die zal samenwerken met Wilo. Indien Wilo , in geval van afwezigheid van de aanvrager, om welkdanige reden ook, toch zou tussenkomen bij een installatie, gebeurt dit op volledig en uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanvrager, zonder dat Wilo hieromtrent door en voor wat dan ook kan worden aangesproken. De aanvrager zal ook in de onmiddellijke nabijheid een parkingplaats voorzien.