Algemeen


  Het BTW-nummer bestaat uit uw ondernemingsnummer, met “ BE” ervoor. Bijvoorbeeld: BE 0123 456 789.   In de volksmond worden de termen BTW-nummer en Ondernemingsnummer vaak door elkaar gebruikt. Logisch, aangezien het eigenlijke nummer hetzelfde is. Maar je kan enkel van een BTW-nummer spreken als je ondernemingsnummer effectief geactiveerd is bij de BTW-administratie.


  Facturatieadres

  Werfadres  OPGELET: Indien het gebouw ouder dan 10 jaar is, download dan hier het 6% BTW attest, vul het volledig in, opload het en verstuur het samen met uw interventie-aanvraag. Dit om de facturatie correct te kunnen laten verlopen.

  Laad hier uw 6% BTW attest op:

  Een bestand uploaden

  max. 5Mb


  Pomp


  Dit nummer bestaat enkel indien Wilo het product al behandeld heeft.

  Een bestand uploaden

  max. 5Mb

  Een bestand uploaden

  max. 5Mb

  Een bestand uploaden

  max. 5Mb


  Type contract

  Drie mogelijke contracttypes, op maat van uw behoeften

  Services

  Basic

  Comfort

  Premium

  Geen minimale contractduur

  Telefonische hulpdienst

  Standaardprijs inclusief werk-en verplaatsingstijd

  Visuele inspectie

  Functiecontrole

  Inclusief vullingen voor alle membraandrukvaten van de pompinstallaties

  Geen werkuren of verplaatsingskosten bij tussenkomsten tussen de onderhoudsintervallen (tijdens normale servicetijden)

  Verbruiksartikelen inbegrepen in de prijs

  Optimalisatie van de pomp

  Software updates

  Slijtageonderdelen inbegrepen (volgens lijst)

  Toegang tot originele Wilo-wisselstukken aan -15% van de bruto catalogusprijs

  2 interventies per jaar

  Gelieve het gewenste contracttype aan te duiden

  Basic

  Comfort

  Premium

  Drukverhogingsgroep
  1 – 2 pompen

  Drukverhogingsgroep
  3 – 6 pompen

  Afvalwateropvoerinstallatie
  DrainLift S / Sani-S

  Afvalwateropvoerinstallatie
  DrainLift M/L 1 – 2 pompen / Sani M/L

  Afvalwateropvoerinstallatie
  DrainLift XL/XXL / Sani-XL

  Regenwaterrecuperatiesysteem
  AF 22, AF Basic / AF Comfort / Rain 1, Rain 3

  Regenwaterrecuperatiesysteem
  AF 150

  Regenwaterrecuperatiesysteem
  AF 400

  Afvalwaterdompelpomp
  DN 32 – DN 65

  Afvalwaterdompelpomp
  > DN 65

  1. Prijzen (exclusief BTW) geldig voor 1 controle per jaar (2 voor premium)

  2. Wisselstukken worden gefactureerd (uitzondering Comfort/Premium met een korting van 15%)

  3. Alle installaties met een dompelpomp dienen eerst door WILO bezocht te worden alvorens een WILO-Assistance contract wordt ondertekend

  4. Deze prijzen kunnen gewijzigd worden in functie van de plaatsgebonden factoren