* Verplichte velden

Algemeen

Uw bestelbonnummer:

Uw documenten:Uw gegevens (= facturatieadres)

Firma:
Naam*:
Straat/Nr/Bus*:
Postcode/Stad*:
Tel*:
GSM:
E-mail*:
BTW:


Ouderdom gebouw:

Pomp

Type*:
Artikelnummer*:  
Registratienummer:   Dit nummer bestaat enkel indien Wilo het product al behandeld heeft.
Spanning*:
Foto's:
(png,jpg,gif)


Type

Aard van het defect*
Gelieve zo nauwkeurig mogelijk de aard van het defect te omschrijven:

Planning
Teneinde de planning te vergemakkelijken mag u hieronder voorkeursdagen aanvinken. In de mate van het mogelijke zal hier rekening mee gehouden worden.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
voormiddag
namiddag

Wanneer & hoe kunnen we u het gemakkelijkst bereiken om een afspraak vast te leggen?


Voor alle interventies ter plaatse is de aanwezigheid van de aanvrager VEREIST In geval van zijn afwezigheid zal WILO de interventie niet uitvoeren en de verplaatsing factureren aan de aanvrager.

Veiligheidsregel

Punt 1: Uittreksel van art 54ter van ARAB: "Elk afgezonderde tewerkgestelde werknemer beschikt over aan de omstandigheden aangepaste alarmmiddelen. Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd, mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven is noodzakelijk." Lijst van de activiteiten en taken die niet aan een afgezonderde werknemer mogen worden toevertrouwd : werken op grote hoogte, interventies aan elektrische installaties onder spanning, het opheffen en behandelen van zware gewichten, werken uit te voeren in putten, …

Punt 2: Wilo is fabrikant en geen installateur. De naverkoopdienst van Wilo handelt ter ondersteuning van professionelen die het Wilo materiaal in hun installatie geïnstalleerd hebben.

Tot besluit van deze reglementeringsuittreksels en deze feiten, zal Wilo niet tussenkomen bij een installatie zonder aanwezigheid van de aanvrager die op de hoogte moet zijn van de uit te voeren interventie en die zal samenwerken met Wilo. Indien Wilo , in geval van afwezigheid van de aanvrager, om welkdanige reden ook, toch zou tussenkomen bij een installatie, gebeurt dit op volledig en uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanvrager, zonder dat Wilo hieromtrent door en voor wat dan ook kan worden aangesproken. De aanvrager zal ook in de onmiddellijke nabijheid een parkingplaats voorzien.